درباره ما

: قابلیت های خاص دفاتر بیمهتماس تلفنی و اعلام سررسيد بيمه مشتري به صورت گویا بصورت خودکار

همزمان امکان ارسال پیام متنی

ارسال پیامک متنی تبریک مناسبتها

ارسال پیامک تبریک شخصی (تولد و ...)

اطلاع رساني به مشتريان و متقاضيان در مورد خدمات جديد بيمه اي ( گویا و متنی)

افزودن شماره تماس ها از طريق فايل اکسل

قابلیت صداگذاری هوشمند و تبدیل متن به پیام صوتی

تماس اتوماتيک پيام يادآوري واريز اقساط بيمه با استفاده از سرويس ارسال دوره اي

تماس یا ارسال پیام تکي يا گروهي بدون محدوديت در تعداد ارسال

دریافت کد پاسخ تماس صوتی

اطلاع رسانی متفاوت برای مشتریان خوش حساب و بدحساب

تماس یا ارسال پیام تکي يا گروهي بدون محدوديت در تعداد ارسالارسال پیامک تشکر بعد از واریز وجه برای مشتریان خوش حساب

اطلاع رسانی تخفیف بیمه برای تشویق تمدید مجدد

و ترکیبی از خلاقیت های شما و امکانات ما برای افزایش رضایت مشتریان نمایندگی بیمه شما

صدا گذاری سفارشی با گوینده حرفه ای


: همچنین در این سرویس قابلیت جدید دیگری نیز تعبیه شده که از طریق بخش تنظیمات ، نمایندگان دفاتر بیمه میتوانند نحوه اعلام سررسید اقساط را بر اساس

. مشتریان بدحساب - مشتریان خوش حساب و مشتریان متعادل تعیین کنند

این مشتریان بر اساس نوع یادآوری از اعلام های متعددی برخوردار خواهند شد و نمایندگان شرکت های بیمه را از بابت اطلاع رسانی مداوم مشتریان بدحساب که نیاز به یادآوری مکرر برای اقساط دارند و یا مشتریانی که خوش حساب هستند و تنها یک یاد آوری برای پرداخت اقساط نیاز دارند را بدون فراموشی فراهم کرده است .


مثال